Sağlık

Sağlık Alanındaki Meslekler Tıp Meslekleri Nelerdir ?

Sağlık alanındaki meslekler hakkında bilgi edinmek lise ve üniversite çağına gelmiş genç kişiler için önemli bir bilgi kaynağı olabilir. Sağlık sektöründe en çok aranan eleman olabilmek adına doğru bölümü seçmekte fayda vardır. Sağlık alanında birçok meslek bulunur. Bu mesleklerin her birinin görevi farklıdır. Kişisel yapınızın elverişliliğine göre meslek alanınızı doğru seçmelisiniz. Sağlık alanındaki meslekler seçilirken her alanıyla incelenmelidir.
Sağlık alanındaki meslekler hakkında bilgi edinerek ilgi duyduğunuz alanda geleceğinizi şekillendirebilirsiniz.

Sağlık Alanındaki Meslekler
Yaşlı Bakım Teknikeri / Evde Hasta Bakım Teknikeri
Anjiografi Teknisyeni
Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri
Ağız Ve Diş Sağlığı Teknikerliği
Sosyal Çalışmacı
Sağlık Memuru
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni
Tıbbi Dokümantasyoncu ve Sekreter
Sağlık Yöneticisi
Sağlık Kurumları İşletmecisi
Protez ve Ortez Teknikeri
Pratisyen Hekim (Tıp Doktoru)
Patoloji Laboratuvar Teknikeri
Odyometrist
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı
Fizyoterapist
Elektronörofizyoloji Teknikeri
Eczane Hizmetleri Teknikeri
Eczacı Kalfası
Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)
Diş Protez Teknikeri
Diş Hekimi
Çevre Sağlığı Teknisyeni Ve Teknikeri
Biyomedikal Cihaz Teknikeri
Biyokimya Teknikeri
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri
Adli Tıp Teknikeri
Psikolog
Optisyen
Laboratuvar Teknisyeni
Kimya Teknikeri
Kimya Teknisyeni
Hemşire
Farmakolog
Eczacı
Ebe
Çocuk Gelişimci
Cerrahi Teknikeri
Biyomühendis
Biyomedikal Mühendisi
Biyomedikal Cihaz Teknikeri
Biyolog
Anestezi Teknisyeni
Anestezi Teknikeri
Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri
Acil Tıp Teknisyeni
Sağlık alanındaki meslekler günümüz şartlarına göre yenileri geldiğinde güncelleme yapılacaktır. Sağlık sektöründe tıp ile ilgili tercih edilebilecek birçok meslek bulunuyor. Tıp alanındaki meslekler kişilerin ilgi odağı haline gelip tercih sebebi oluyor. Günümüzde sağlık meslek liselerinden mezun olanların bile atamaları gerçekleşiyordu. Özellikle hemşire ve tıbbi sekreter alanlarında birçok sağlıkçının ataması gerçekleşti. Fakat bu tarz olayların akabinde talebin artmasıyla atamaların azalması kaçınılmaz. Yukarıda yazılan sağlık alanındaki meslekler http://www.iskur.gov.tr/ sitesinden yararlanılarak dizayn edilmiştir.
Sağlık kategorisinde tıp ile ilgili tüm meslek dalları hakkında bilgilere yer verilecek.
Örneğin; Acil Tıp Teknisyeni
Toplumdaki birey yada bireylerin, bedenen veya ruhen, kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı yada kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan, Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.
GÖREVLER
İntravenöz girişim yapmak.
Oksijen uygulaması yapmak.
Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.
Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.
Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak.
Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak.
Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.
ATT’ler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimli ve/veya (ambulans ve acil bakım teknikeri) AABT’li ambulanslar ve acil sağlık araçları, hekim veya AABT bulunmayan nakil ambulansları ile görev yaparken, yönetmelikteki temel eğitim programını tamamladıktan sonra yönetmelikte yer alan akış şemalarına göre uygulayabilirler. Bu yetkilerini ambulans ve acil sağlık araçları dışında, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar.

Görevinin tüm aşamalarında ilgili kişi ve kurumlarla sağlıklı iletişim kurarak ekip çalışması bilinci ile hareket etmek.
Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek, kendini geliştirmek ve hizmet içi eğitim programlarına katılmak.
Acil yardım ve kurtarma hizmetlerini gerçekleştirirken, kendisini ve çevresindekileri her türlü tehlike ve kazalardan koruyacak önlemleri zamanında almak.
Uygun teknikleri kullanarak kazazedenin kurtarılmasını sağlamak.
Kendi görev alanı ile ilgili malzemeleri amacına uygun kullanarak bakımını ve temizliğini sağlamak.
Hasta/yaralıyı ilgili sağlık kurumuna teslim etmek.
Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı biçimde kullanmak.
Doğru mesajı almak, değerlendirmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
Personel, hasta ya da yaralı ilişkilerinde tıbbi etik ilkelerine uymak ve uygulamak.
Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı biçimde kullanmak.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
Bedenen sağlıklı ve güçlü olan,
Dikkatli, titiz ve soğuk kanlı olan,
İnsanlar ile iyi iletişim kurabilen ve iş birliği içinde çalışmayı seven,
Teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olan,
Göz-el koordinasyonu gelişmiş,
Söylenen veya yazılan talimatları anlayan ve bunları uygulayabilen,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan kişiler olmalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI KOŞULLARI
Acil Tıp Teknisyenleri bazen açık havada (trafik kazaları vb. durumlar) bazen de hastane vb. sağlık kuruluşlarında kapalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma saatleri düzenli olmayıp gece nöbetleri vardır. Çalışırken hastalarla, hasta yakınları ve diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunur.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Gelişen teknoloji ve sağlık sektörünün önemi dolayısıyla bölümün geleceği açık olup özel sağlık sektörlerinde, kamu kurumlarında ve polikliniklerde kolaylıkla istihdam edilebilirler.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Acil Tıp Teknisyenliği mesleğinin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünde verilmektedir.
Acil Tıp Teknisyenliği meslek eğitimine başlayabilmek için;
İlköğretim okullarının 6–7–8. Sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının” (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin içeriği öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda, sağlık mesleği olan acil tıp teknisyenliğine hazırlamaktır.
Kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi araç ve gereçlerini kullanma, kazazedeyi koruyucu ve acil bakım ünitesine alarak iyileştirme müdahaleleri uygulama dersleri okutulmaktadır. Bölümün teorik dersleri okul bünyesinde yapılırken, staj ve diğer uygulamalar Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında yapılmaktadır.

İlgili Haber
Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri 2018

Öğrenciler Staj ve Beceri Eğitimlerini Kamu ve Özel Hastanelerde Acil, yoğun bakım, koroner gibi ünitelerde yaparlar. Beceri eğitim süreleri: 11. ve 12. sınıflarda 3 iş günü olarak yapılmaktadır. Ayrıca 11 . sınıfta 160 saat yaz stajı yapılmaktadır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra, tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.
MESLEKTE İLERLEME
Meslekte ilerleme tamamen, değişen ilk yardım tekniklerini takip etme ile beceri ve yeteneklere bağlıdır. Bu koşullara göre ekip başı ve kısım şefi olma olanakları vardır. Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ve Sağlık Meslek Liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde;
Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ameliyathane Hizmetleri, Elektronörofizyoloji, İş ve Uğraş Terapisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Otopsi Yardımcılığı, Paramedik, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Sağlık Kurumları Ve İşletmeciliği (açık öğretim), Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puan almaları halinde, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi(Sağlık YO, Uygulamalı Bilimler YO) ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4 yıllık lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Mesleki bilgi ve beceriye göre asgari ücretin 1,5 katı kadar ücret alırlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
jigolodiyari.com jigoloajansimiz.xyz jigolosahibinden.com jigoloilansitesi.com jigolokayitci.com jigololarariyorum.com