Sağlık

Sıhhat Alanındaki Meslekler Tıp Meslekleri Nedir ?

Sıhhat alanındaki meslekler hakkında data edinmek lise ve üniversite çağına gelmiş genç kişiler için mühim bir data deposu olabilir. Sıhhat sektöründe en çok aranan eleman olabilmek adına doğru kısmı seçmekte yarar vardır. Sıhhat alanında birçok meslek bulunur. Bu mesleklerin her birinin görevi farklıdır. Kişisel yapınızın elverişliliğine gore meslek alanınızı doğru seçmelisiniz. Sıhhat alanındaki meslekler seçilirken her alanıyla incelenmelidir.
Sıhhat alanındaki meslekler hakkında data edinerek ilgi duyduğunuz alanda geleceğinizi şekillendirebilirsiniz.

Sıhhat Alanındaki Meslekler
Yaşlı Bakım Teknikeri / Evde Hasta Bakım Teknikeri
Anjiografi Teknisyeni
Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri
Ağız Ve Diş Sağlığı Teknikerliği
Toplumsal Çalışmacı
Sıhhat Memuru
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni
Tıbbi Dokümantasyoncu ve Yazman
Sıhhat Yöneticisi
Sıhhat Kurumları İşletmecisi
Protez ve Ortez Teknikeri
Pratisyen Doktor (Tıp Doktoru)
Patoloji Laboratuvar Teknikeri
Odyometrist
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı
Fizyoterapist
Elektronörofizyoloji Teknikeri
Eczane Hizmetleri Teknikeri
Eczacı Kalfası
Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)
Diş Protez Teknikeri
Diş Hekimi
Çevre Sağlığı Teknisyeni Ve Teknikeri
Biyomedikal Aygıt Teknikeri
Biyokimya Teknikeri
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri
Adli Tıp Teknikeri
Psikolog
Optisyen
Laboratuvar Teknisyeni
Kimya Teknikeri
Kimya Teknisyeni
Hemşire
Farmakolog
Eczacı
Ebe
Çocuk Gelişimci
Cerrahi Teknikeri
Biyomühendis
Biyomedikal Mühendisi
Biyomedikal Aygıt Teknikeri
Biyolog
Anestezi Teknisyeni
Anestezi Teknikeri
Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri
Acil Tıp Teknisyeni
Sıhhat alanındaki meslekler günümüz şartlarına gore yenileri vardığında güncelleme yapılacaktır. Sıhhat sektöründe tıp ile ilgili tercih edilebilecek birçok meslek bulunuyor. Tıp alanındaki meslekler kişilerin ilgi odağı haline gelip tercih sebebi oluyor. Günümüzde sıhhat meslek liselerinden mezun olanların bile atamaları gerçekleşiyordu. Bilhassa hemşire ve tıbbi yazman alanlarında birçok sağlıkçının ataması gerçekleşti. Fakat bu biçim olayların akabinde talebin artmasıyla atamaların azalması kaçınılmaz. Yukarıda yazılan sıhhat alanındaki meslekler http://www.iskur.gov.tr/ sitesinden yararlanılarak dizayn edilmiştir.
Sıhhat kategorisinde tıp ile ilgili tüm meslek dalları hakkında bilgilere yer verilecek.
Mesela; Acil Tıp Teknisyeni
Toplumdaki fert yada bireylerin, bedenen yada ruhen, kazaya uğraması yada hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği data ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini tatbik eden, hasta, yaralı yada kazazedenin sıhhat merkezlerine ulaştırılmasını elde eden, Sıhhat Bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sıhhat meslek mensubudur.
GÖREVLER
İntravenöz girişim yapmak.
Oksijen uygulaması yapmak.
Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.
Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.
Yara kapatma ve rahat kanama kontrolü yapmak.
Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak.
Temel yaşam desteği uygulaması esnasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak.
Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.
ATT’ler bu yetkilerini yalnız hastane öncesi alanda vazife meydana getiren hekimli ve/yada (ambulans ve acil bakım teknikeri) AABT’li ambulanslar ve acil sıhhat araçları, doktor yada AABT bulunmayan nakil ambulansları ile vazife yaparken, yönetmelikteki temel eğitim programını tamamladıktan sonrasında yönetmelikte yer edinen akış şemalarına gore uygulayabilirler. Bu yetkilerini ambulans ve acil sıhhat araçları haricinde, hekimin yazılı yada sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar.

Görevinin tüm aşamalarında ilgili şahıs ve kurumlarla sıhhatli yazışma kurarak ekip emek harcaması bilinci ile hareket etmek.
Mesleği ile ilgili gelişimleri izlemek, kendini geliştirmek ve hizmet içi eğitim programlarına katılmak.
Acil yardım ve kurtarma hizmetlerini gerçekleştirirken, kendisini ve çevresindekileri her türlü çekince ve kazalardan koruyacak önlemleri zamanında almak.
Uygun teknikleri kullanarak kazazedenin kurtarılmasını sağlamak.
Kendi vazife alanı ile ilgili malzemeleri amacına uygun kullanarak bakımını ve temizliğini sağlamak.
Hasta/yaralıyı ilgili sıhhat kurumuna teslim etmek.
Görevinin tüm aşamalarında komünikasyon ağını doğru ve süratli halde kullanmak.
Doğru mesajı almak, değerlendirmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
Personel, hasta ya da yaralı ilişkilerinde tıbbi etik ilkelerine uymak ve uygulamak.
Görevinin tüm aşamalarında komünikasyon ağını doğru ve süratli halde kullanmak.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Acil durumlarda süratli ve doğru karar verebilen,
Bedenen sıhhatli ve kuvvetli olan,
Dikkatli, titiz ve soğuk kanlı olan,
İnsanlar ile iyi yazışma kurabilen ve iş birliği içinde emek harcamayı seven,
Teknik cihazlara, bilgisayar ve öteki otomasyon cihazlarına ilgisi olan,
Göz-el koordinasyonu gelişmiş,
Söylenen yada yazılan talimatları anlayan ve bu tarz şeyleri uygulayabilen,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan kişiler olmalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI KOŞULLARI
Acil Tıp Teknisyenleri kimi zaman açık havada (trafik kazaları vb. durumlar) kimi zaman de hastane vb. sıhhat kurumlarında kapalı ortamlarda çalışırlar. Emek harcama saatleri tertipli olmayıp gece nöbetleri vardır. Çalışırken hastalarla, hasta yakınları ve öteki sıhhat çalışanı ile iletişimde bulunur.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Gelişen teknoloji ve sıhhat sektörünün önemi dolayısıyla bölümün geleceği açık olup hususi sıhhat sektörlerinde, kamu kurumlarında ve polikliniklerde kolaylıkla istihdam edilebilirler.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Acil Tıp Teknisyenliği mesleğinin eğitimi, Sıhhat Meslek Liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünde verilmektedir.
Acil Tıp Teknisyenliği meslek eğitimine başlayabilmek için;
İlköğretim okullarının 6–7–8. Sınıflarında yapılacak olan “Düzey Belirleme Imtihanlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders averajları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının” (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan kafi Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) haiz olmak gerekmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 senedir. Eğitimin içinde ne olduğu öğrencileri Türk Ulusal Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sıhhat meslek liselerinin hususi amaçları doğrultusunda, sıhhat mesleği olan acil tıp teknisyenliğine hazırlamaktır.
Kültür dersleri, sıhhat mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi vasıta ve gereçlerini kullanma, kazazedeyi koruyucu ve acil bakım ünitesine alarak iyileştirme müdahaleleri uygulama dersleri okutulmaktadır. Bölümün kuramsal dersleri okul bünyesinde yapılırken, yetişim ve öteki uygulamalar Sıhhat Kurum ve Kurumlarında yapılmaktadır.

İlgili Haber
Sıhhat Ocağı Emek harcama Saatleri 2018

Öğrenciler Yetişim ve Beceri Eğitimlerini Kamu ve Hususi Hastanelerde Acil, yoğun bakım, koroner şeklinde ünitelerde yaparlar. Beceri eğitim süreleri: 11. ve 12. sınıflarda 3 iş günü olarak yapılmaktadır. Ek olarak 11 . sınıfta 160 saat yaz stajı yapılmaktadır. Ek olarak 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra, tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.
MESLEKTE İLERLEME
Meslekte ilerleme tamamen, değişen ilk yardım tekniklerini takip etme ile beceri ve kabiliyetlere bağlıdır. Bu koşullara gore ekip başı ve kısım şefi olma olanakları vardır. Anadolu Sıhhat Meslek Liseleri ve Sıhhat Meslek Liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde;
Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ameliyathane Hizmetleri, Elektronörofizyoloji, İş ve Uğraş Terapisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Otopsi Yardımcılığı, Paramedik, Sivil Müdafa ve İtfaiyecilik, Sıhhat Kurumları Ve İşletmeciliği (açık öğretim), Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ihtiyaç duyulan koşullara haiz oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ek olarak, mezunlar ÖSYM tarafınca meydana getirilen ÖSS’ye girip kafi puan almaları halinde, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sıhhat Yönetimi(Sıhhat YO, Uygulamalı Bilimler YO) ve Sıhhat Kurumları İşletmeciliği 4 senelik lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları öteki alanlardan mezun olan adaylara gore daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve öteki bölümlerden mezun olanlara gore ilk olarak yerleştirilmektedir.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz mevzusu değildir. Mesleki data ve beceriye gore asgari ücretin 1,5 katı kadar ücret alırlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
jigolodiyari.com jigoloajansimiz.xyz jigolosahibinden.com jigoloilansitesi.com jigolokayitci.com jigololarariyorum.com